søndag den 21. juni 2015

HVORDAN SKULLE VI KUNNE FORKLARE MUSLIMERNES TILSTAND, UDEN AT SKAMME OS?


Da vi stod der, så sagde Sheikh Amirah:

“Hvad skulle vi sige til dem hvis de kunne tale?

Hvad hvis de spurgte os hvordan tingene ser ud i dag?

Hvordan skulle vi forklare dem at vi har mistet alt det de havde kæmpet for?

Hvordan skulle vi kunne forklare dem muslimernes tilstand, uden at skamme os?”

Hvordan…?Link til hele indlægget.....
 

mandag den 25. maj 2015

Jeff Smith, atomfysiker: Kaster Israel mini atombomber i Yemen?


 

En video, der er modtaget fra Yemen, der menes at være taget 20 maj 2015, af en voldsom eksplosion, er nu blevet analyseret af atomvåben-eksperter. De er af den opfattelse, at der med meget stor sandsynlighed er tale om en neutron-bombe (mini atom-bombe).

Hvorfor der kun kan være én afsender-adresse:


ISRAEL……!

.

DISSE OPLYSNINGER BØR SERIØST DELES VIDT OG BREDT…..!

Det er et i offentligheden politisk “sprængfarligt” emne.

 

Læs mere her......

 


 

mandag den 27. april 2015

KORANEN ER IKKE BLOT EN BOG. DET ER BOGEN….!

 
 
Da Gud lod nedsende sin vilje til menneskeheden evnede profeten saws at forstå, hvad der var Guds mening. Nemlig en advarsel om, at mennesket nu var så tæt på den grænse, hvor Gud ville straffe dem, dersom de gik videre udviklingsmæssigt. De var på profetens saws tid så tæt på grænsen, hvor den naturlighed, Gud gav mennesket, ville blive naturlighedens modsætning.
Gud gjorde gældende, at da mennesket fik evnen til at tænke, fik de også ansvaret for deres handlinger, hvorfor de vil blive stillet til regnskab for deres handlinger. Der vil derfor ikke komme nogen til deres undsætning, og ingen tilgivelse givet. Hvorfor mennesket selv skulle begrænse sig deres handlinger, så de ikke overskred grænsen til det unaturlige.
Det er derfor koranen med sharia-lovene er dikterende muslimerne deres adfærd, så de ikke overskrider grænsen, der ikke må overskrides. Og grunden til at de skal oprettet et kalifat, så hele menneskehed bliver efterlevende Guds vilje.
De der ikke efterlever Guds vilje skal udryddes…!
Da ingen andre, end profeten saws, har forstået budskabet, så løfter islams muslimer hele ansvaret for menneskeheden. For Gud gav menneskeheden et kollektivt ansvar, og ikke individet et individuelt ansvar. Gud ser menneskeheden som en helhed… Startende med de tidligste mennesker. Der med deres naturlighed var de rigtigste muslimer, og med deres nøjsomme levevis var i fuldkommende overensstemmelse med deres skabers vilje.
Profeten saws både påpegede, at de tidligste mennesker var de rigtigste muslimer, og udviste selv stor nøjsomhed.
Men efter profetens saws død er koranen blevet fortolket uden at forstå den hele helhed, som Gud gjorde gældende. Og som er indeholdt i koranen. For muslimerne forblev troende, men uden at studere naturen, Gud skabte som det første, og som mennesket er en naturlig del af… Og som med sine naturlove til evig tid rummer hele Guds vilje med det skabte.
Det er dét, muslimerne skal forstå. Om de så…., som profeten saws gjorde gældende, ….måtte rejse helt til Kina for at blive klogere…!
For Gud er ikke en tro,
men en altfavnende realitet på absolut højeste niveau.
Hvorfor dén, som måtte tro noget andet, intet har forstået.
.
.

DENGANG OG I DAG…..

I min levetid (årgang 1955) har udviklingen kun taget fart, og det bestemt i den forkerte retning. Den vestlige teknologiske udvikling rev også muslimerne med sig. Der helt glemte, at profeten Muhammed med sin adfærd netop viste menneskeheden, at skulle man forblive i overensstemmelse med Guds vilje, skulle man udvise stor nøjsomhed.
Nu er det i stedet grådighed, der praktiseres i stor stil. Hvilket er det modsatte af Guds vilje med det skabte, og vil derfor blive straffet med hård hånd…
In sha Allah
Se video her.....
 
Hans ven, Omar kom til hans hus, og kiggede ind i værelset, og han så intet andet end en måtte af strå, hvor profeten lå, og som havde efterladt mærker på hans krop. De eneste forsyninger i huset var en Saa’ (vægtenhed) byg i en skål og en dunk vand, der hang på væggen ved siden af – det var alt, hvad Guds sendebud ejede på et tidspunkt, hvor det halve Arabien var under hans kontrol. Da Omar så dette, kunne han ikke holde tårerne tilbage. Profeten spurgte ham: ‘Hvorfor græder du, Omar?’ Han svarede: ‘Hvorfor skulle jeg ikke græde – Persernes konge og den romerske kejser nyder livet i denne verden, og Guds sendebud ejer kun, hvad jeg ser!’ Guds sendebud svarede ham: ‘O Omar, vil det ikke behage dig, at det er Kongens og Kejserens andel i dette liv, og i det hinsides vil al nydelsen tilfalde os alene?’
 
 

lørdag den 28. februar 2015

Det moderne menneske er blevet en karikatur af mennesket

Jens-Hougaard

 

 
Anders Hougaard er lektor ved Institut for Sprog og Kommunikation på Syddansk Universitet kan godt se, der er et problem med naturligheden i tingene.  
.
.
Jens Hougaard har med skrevet flere bøger, der fra 1700-tallets slutning til 1900-tallets begyndelse kortlægger og afdækker kærlighedens og seksualitetens udvikling.
Hvorfor han i sagens natur vil hæfte sig ved naturligheden dengang, og frem til i dag.

I udpluk nævner han:

- Er der noget, det moderne individ bruger tid på, er det at manifestere en identitet. At forsøge at finde sig selv i omverdenen og overbevise omverdenen – og ikke mindst sig selv – om, at det er en særlig en.

- Problemet er bare, at de rammer, vi har skabt for vores selvmanifestation, kun tilbyder et øjebliks forløsning. Så er det på den igen. Der må endnu en manifestation til.

- Hvornår denne krise indtraf, er ikke klart. Men den tog fart før de sociale mediers indtog, og den kan anskues som en kulmination på problematikker, som især efterkrigstidens eksistentialistiske tænkere beskæftigede sig med.

- Selv om valgene mellem økologisk eller konventionelt og sommerhus eller Thailand kan lyde som vigtige valg, der er afgørende for verdens fremtid og giver identitet med substans, er de det ikke. De er tidskarakteristiske valg, der indgår i det ekstremt selvmanifesterende menneskes daglige identitetsproces – en proces, der er gået i selvsving.

- Illusionen om, at valgene er vigtige og manifestationen betydningsfuld er til gengæld intakt og afspejler sig i højt besungne institutionelle tiltag.

- Men når alt kommer til alt, er de problemstillinger, valg og holdninger, vi ellers forholder os til med stor alvor blot et kaotisk væld af ligegyldigheder. De forankrer os ikke. Og vi står tilbage med en slags identitets-onani: jævnlige anstrengelser, der udmønter sig i umiddelbar forløsning uden at forplante sig.
 
Kronikken kan læses her…
.
.
Af alt levende på denne efterhånden ødelagte jord, da er mennesket det eneste af alt levende, der bevidst kan udrydde sig selv.
 
Vi kan nemlig tænke!
 
Men det betyder så ikke at vi så også evner at tænke.
 
For at forstå problemet skal vi tænke tilbage til de tidligste mennesker. Er det for uoverkommeligt, så skal vi bare tænke på, at der stadigvæk lever små folkeslag, for eksempel i regnskovene, hvor fåtallige af disse mennesker endnu findes naturlevende, som de allertidligste mennesker.
 
De er repræsenterende den oprindelige menneskelige naturlighed vi har tilbage at sammenligne os med.
Er der en forskel?
.
1017307_482412141855741_1284231001_n1011924_541354032593153_1463605601_nDer er opvækstvilkårene for børnene, der er til forskel
Det er hér man finder kilden til problemerne

.

Når man studerer naturens mange arter er forudsætningen naturligvis,

at man studerer dét, som arterne ér,

og ikke dét man gerne vil arterne skal være.

.
Hvad er den menneskelige naturlighed?
 
Det korrekte svar er:
Naturligheden for mennesket er altid den gennemsnitlige psykiske tilstand i en given befolkningen på et givet tidspunkt.
Det var ikke så svært, vel?
.
1011924_541354032593153_1463605601_n
Denne lille pige er på den måde repræsenterende naturmennesket. Der har levet på samme måde generation efter generation, siden de første mennesker. De er derfor som mennesker naturligheden selv.
Sådan er livet indenfor Edens Have i den religiøs forståelse, såvel som i den psykologiske og den biologiske forståelse. 
.
1017307_482412141855741_1284231001_n
Denne lille pige er repræsenterende modsætningen til naturmennesket. Der vil blive mere og mere afvigende generation efter generation. Idet de bliver mere og mere psykisk syge.
Sådan er livet udenfor Edens Have i den religiøse forståelse. Men påfaldende nok ikke i den psykologiske og den biologiske forståelse. . !
.
Det er jo i den grad meget påfaldende, at hverken biologerne eller psykologerne påpeger det unaturlige i udviklingen. Men upåagtet af virkeligheden lader som om det unaturlige, er det noget helt naturligt. Grunden er dén, at de i studiet også skal medregne sig selv og deres mere elle mindre naturlige adfærd.

Det selverkendende gør det selvsagt meget sværere. Og så svært, at hele den videnskabelige forståelse af mennesket ser bort fra, at også mennesket er underlagt de helt samme naturlove, som er virkeligheden for den lille pige fra regnskoven.

Opvækstforholdene er med andre ord altafgørende at forstå, dersom man vil forstå den menneskelige adfærd fra tidernes morgen og frem til i dag.

Det kan Anders Hougaard, som lektor ved Institut for Sprog og Kommunikation på Syddansk Universitet naturligvis ikke vide. Han kan blot via sine studier af samfundene fra 1700’tallet og frem til i dag konstaterer, at der er noget forkert ved det hele. At mennesket bevæger sig i en helt forkert retning.

Samfundsindretningen i den vestlige verden er i dag så unaturlig, at det er ganske umuligt at skabe naturlige børn. Det er så alvorligt nu, at forældrene ingen naturlig forældreevne har. Hvorfor børnene vokser op uden nogen naturlig personlighedsdannelse.

Eller som Anders Hougaard selv skriver:
- Problemet er bare, at de rammer, vi har skabt for vores selvmanifestation, kun tilbyder et øjebliks forløsning. Så er det på den igen. Der må endnu en manifestation til.
Det er med andre ord ikke det naturlige menneske, han tror han ser. Men et meget unaturligt væsen, en forbruger-organisme, en karikatur af mennesket, som han forundrer sig over. Der nu er ved at begå kollektivt selvmord på hele menneskeheden i lutter uforstand.

Den næste generation vil blive endnu mere afvigende.

Det hjælper ikke at spørge videnskaben, end ikke psykologerne om, hvad der er løsningen. For de ved det slet ikke.

De har jo netop intet forstået af det hele.
 .

Det er Romerrigets fald

.

fredag den 28. november 2014

Vi udrydder alt omkring os….!

Tager jeg helt fejl, når jeg har en udpræget oplevelse af, at natur- og miljøorganisationerne blot scorer medlemmer på udryddelsen af elefanterne, isbjørnene, regnskovene…..?

.
Medlemmer, der som belønning så får et medlemsblad, hvor de kan følge udryddelsen af snart den ene art, snart der anden art.
.
For så at blive opfordret til at sende flere penge!
 .
Jeg ser slet ikke foreningernes medlemmer bliver aktiveret til et kontant oprør mod de omfattende naturødelæggelser rundt om i verden.
 .
Hvorfor er de ikke blevet det?
Hvorfor venter alle på, at andre skal redde naturrigdommene?
.
WWF Verdensnaturfonden
Hver halve time dræbes en elefant af krybskytter.
Hjælp WWF med at stoppe krybskytteriet – blev medlem af WWF:
.

Det vil set i det lys være mange gange bedre at støtte Islamisk Stat, der aktivt bekriger den vestlige verden.

Der om nogen er årsagen til naturødelæggelserne og klimaændringerne over alt på jorden.
Skal menneskeheden overleve skal der indføres en helt anden samfundsorden, der ikke bygger på den menneskelige enfoldighed.

Herom er der slet ingen tvivl!

https://holmskjold.net/vi-udrydder-alt-omkring-os/

onsdag den 12. november 2014

»Har vi lige slået en dreng ihjel?«


Øjjj, er det ikke en rovfugl?

Nej, det er en drone.
Spiser de børn?Ja, det kan man godt sige de gør…..!

.


Man dræber dem, man har lyst til at dræbe
.

 »Har vi lige slået en dreng ihjel?«

Det sker, at det er et tænkende menneske, der sidder placeret bag dronen….
.
Sekunderne tikkede afsted. Syv sekunder inden nedslaget var der stadig ingen personer at se omkring målet. På det tidspunkt kunne Bryant stadig nå at ændre missilets kurs. Tre sekunder inden nedslag kom en dreng pludselig rundt om et hushjørne. Så fulgte eksplosionen. Dele af bygningen styrtede sammen. Der var intet spor af drengen.


»Har vi lige slået en dreng ihjel?« spurgte Brandon Bryant piloten i det venstre sæde i den airconditionede bunker i Nevada.


»Ja, det tror jeg vi gjorde,« svarede makkeren. Ifølge Bryant fik han besked på at glemme sagen, da han gjorde sin ledelse opmærksom på den dræbte dreng.


Hvad ville være alternativet til droneangreb på mistænkte terrorledere?

»Alternativet ville være at udkæmpe en ærefuld krig, hvis der findes sådan én i dette tilfælde. Vi skabte dette rod, men vi foretager os ikke noget produktivt.


Tværtimod skaber vi flere og flere fjender; folk der hader os.«
Læs mere…..


——————————

Ser også video…..

”Tillykke. Du har dræbt i alt 1626 mennesker”.

Brandon Bryant blev udvalgt til dronepilot som 21-årig, fordi han var en suveræn dygtig computerspiller. I de næste seks år førte han krig i Afghanistan, Yemen, Irak, Pakistan og Somalia – uden nogen sinde at forlade den trygge base i Nevada.

Indtil den dag regnskabet blev gjort op, og han så resultatet i sin ”Mission Report” og fik ros af sine overordnede:

”Samlet antal fjender dræbt i kamphandlinger: 1626”.——————————

 Ifølge en rapport fra amerikanske forskere er CIA’s program for ’målrettede drab’ med droner i Pakistans stammeområder politisk modproduktiv, dræber et stort antal civile og undergraver respekten for folkeretten.

Undersøgelsen fra de juridiske fakulteter på universiteterne i Stanford i Californien og New York er baseret på interview med ofre, vidner og eksperter, og den beskylder den amerikanske præsident, Barack Obama, for at have optrappet brugen af »målrettede angreb«.

Hvor grupper bliver udvalgt alene på baggrund af en analyse af deres »færden og opførsel«, som bliver foretaget på lang afstand.


.

Islamisk Stat versus den vestlige verden

søndag den 2. november 2014

Den vestlige verden er en trussel mod menneskeheden

 

Med et curlingbarn som klimaminister

Så har man politisk helt klart fravalgt klimaet  
.

 
.

FN om klimaet: “Verden kan stadig nå at reagere”

FN tror stadig på, at verden kan nå at reagere på klimaforandringerne. Men hvis målet om at kloden kun må blive to grader varmere skal nås, så skal der ske noget nu.
.
-Vi har ikke megen tid, før chancen for at begrænse den globale opvarmning til to grader er forpasset. Men vi har muligheden, og valget er vores, siger formanden for FN’s internationale klimapanel R. K. Pachauri.
.
.
Dr. Rajendra K. Pachauri, formand for Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC)
.
Der er en grund til, at verden ikke bør ignorere rapportens konklusioner, for det er vigtige. Og lad mig gentage. Vi har i den her rapport kategorisk nævnt konsekvenserne for menneskenes sikkerhed. Vi har grund til at antage, at hvis verden ikke gør noget for at sænke udslippet af drivhusgasser, og omfanget af klimaforandringer fortsætter med at stige, så står selve stabiliteten i menneskenes systemer på spil.”
.
.
 .
.
 Samme advarsel kom 14. januar 2013
.
Klimaforskeren Elizabeth Hanna, Australian National University, siger til Sydney Morning Herald,
.
 »Tiden til spidsfindigheder og fortielse af situationens alvorlige karakter, for ikke at skræmme befolkningen, er passeret.«
.
»De af os, der bruger dagene på at pløje sig gennem – og bidrage til – den videnskabelige litteratur om klimaændringer, ser i tiltagende grad dystert på den menneskelige civilisations fremtid.«
.
Information,14. januar 2013
.
.
..
Orkaner, tyfoner, skybrud og oversvømmelser
.
På hele kloden plager ekstreme vejrfænomener, og selvom vi i Danmark indtil videre slipper med lidt vand i kældrene, så er klimaforandringer alligevel noget, der ligger danskerne på sinde.
.
Mellem 69 og 75 procent af danskere i alle aldersgrupper bekymrer sig for netop klimaforandringer og global opvarmning.
.
Og hele 40 procent er decideret utilfredse med den politiske indsats på området.
.
Det viser en Epinion-undersøgelse foretaget for DR Nyheder.
.
Her svarer 25 procent af de adspurgte, at de er utilfredse med den politiske indsats over for klimaet og miljøet, mens 15 procent svarer, at de er meget utilfredse.
.
Således at læse i DR-Nyhederne, 27. oktober 2014
.
.
.

Panelet, der løb panden mod en mur

.

FN’s klimapanel skal nu for femte gang

formidle skriften på væggen om den globale opvarmning.

.
Men de er oppe mod hele det paradigme, der sejrede, da Muren faldt, så måske er det noget andet end temperaturstigninger og CO2, der i dag er brug for at tale om
.
På Københavns Universitets bæredygtigheds-konference Global Challenges i sidste uge sagde afgående EU-klimakommissær Connie Hedegaard, at den naturvidenskabelige dokumentation i dag er klar.
.

"Hvad der er brug for, er at kalde adfærdsforskerne på banen"

Hedegaard sagde også, at det eneste vi får ud af at vente er, at omkostningerne bliver mere omfattende.
.
.
.

Advarsel: Klimaforandringer er en tikkende bombe

 1. marts 2014
 
Der kan opstå alvorlige flygtningekriser, hvis ikke verdenssamfundet reagerer, advarer Folkekirkens Nødhjælp.
.
 Hungersnød, tørke, oversvømmelser og konflikt bliver konsekvensen af klimaforandringerne ifølge FN’s nye klimarapport, der blev offentliggjort natten til mandag dansk tid.
.
Rapporten vækker alvorlig bekymring i Folkekirkens Nødhjælp, der mener, at global opvarmning og det medfølgende mere voldsomme vejr vil sende 100 millioner af mennesker på flugt.
.
“Det her er ekstremt alvorligt. Vi står med en tikkende bombe i hænderne, fordi klimaforandringerne særligt vil skabe uoverskuelige konsekvenser for menneskerne i de dele af verden, der i forvejen er udsat for konflikter og fattigdom”, siger katastrofechef Lisa Henry.
.
“Opgaven vokser og vokser, og vi har brug for, at politikerne hjælper os med at løfte den i stedet for bare at snakke om den, fortsætter hun i en pressemeddelelse”
.
 ..
.

Det er romerrigets fald